Arbeidsrecht Bestuursrecht Familierecht Huurrecht Jeugdrecht Strafrecht Vreemdelingenrecht Mediarecht Ambtenarenrecht Erfrecht Letselschade Sociaal recht

Overheidsinstanties en ambtenaren

Het ambtenarenrecht lijkt in sommige opzichten op het arbeidsrecht met het verschil dat het specifiek de contractuele aspecten van arbeidsverhoudingen en rechtsposities van overheidsinstanties en ambtenaren regelt. Onze advocaten in het ambtenarenrecht hebben een ruime ervaring en kennis van de verschillende rechtspositieregelingen van overheidsorganen. 

Advocaat in Bestuurs- en Vreemdelingenrecht

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.