Arbeidsrecht Bestuursrecht Familierecht Huurrecht Jeugdrecht Strafrecht Vreemdelingenrecht Mediarecht Ambtenarenrecht Erfrecht Letselschade Sociaal recht

Ruime proceservaring

Het familierecht is een veelomvattend rechtsgebied waarmee bijna iedereen wel eens in zijn leven te maken heeft of krijgt. Denk aan een huwelijk, samenwoning of de beëindiging daarvan, dan wel de geboorte van een kind. Met een groot inlevingsvermogen en ruime proceservaring kunt u voor al uw juridische vragen bij onze advocaten terecht.

Advocaat in Arbeidsrecht en Jeugd(straf)recht

Advocaat in personen- en familierecht, jeugdrecht en strafrecht.

Advocaat personen- en familierecht en algemeen civiel recht

Advocaat algemene praktijk

Advocaat Strafrecht, Jeugd(straf)recht, Personen- en Familierecht

Advocaat in personen- en familierecht en erfrecht

Advocaat in familierecht, erfrecht en letselschade

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.