Arbeidsrecht Bestuursrecht Familierecht Huurrecht Jeugdrecht Strafrecht Vreemdelingenrecht Mediarecht Ambtenarenrecht Erfrecht Letselschade Sociaal recht

Waarborgen van uw privacy

Iedereen die over u publiceert, of uw gegevens openbaar maakt, dient zich aan strenge regels te houden die uw privacy beschermen. Als deze regels worden overtreden komen onze mediarecht advocaten in actie. Tegen journalisten zullen wij een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek. Tegen anderen starten wij, indien mogelijk, een kort geding of een civiele procedure. Uiteraard nadat wij hebben geprobeerd de onrechtmatige publicatie zo snel mogelijk ongedaan gemaakt te krijgen. In de meeste gevallen heeft u recht op schadevergoeding. Hierin staan wij u uiteraard bij. Ook is het verstandig de onrechtmatige publicatie te laten verwijderen van internet. Ook hierin kunnen wij u bijstaan.

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.