Kwesties met betrekking tot de rechtspositie van een ambtenaar

In het Ambtenarenrecht wordt alles geregeld met betrekking tot de rechtspositie van een ambtenaar. Van de aanstelling, rechten en plichten van de ambtenaar tot sancties en maatregelen, zoals ontslag. Het Ambtenarenrecht wordt onder andere geregeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, afgekort het ARAR.

Veel overheidsorganen hebben een eigen rechtspositieregeling; zo geldt het BARD voor ambtenaren bij Defensie, het BARP voor politieambtenaren en het CAR/UWO voor gemeenteambtenaren. Aan een ambtenaar kan op grond van die regelingen bijvoorbeeld een maatregel of disciplinaire straf worden opgelegd. Vaak staan er grote belangen op het spel zoals het verlies of behoud van de aanstelling. Ook in geval van reorganisatie kan een ambtenaar geconfronteerd worden met nadelige of onjuiste beslissingen. Nolet Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van adviseren, onderhandelen en procederen in dit soort kwesties.

Bezwaar en beroep

Het bestuursorgaan kan ten aanzien van een ambtenaar een besluit nemen. Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt. Het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen zal, na een volledige heroverweging op het bezwaar beslissen. Indien het besluit in stand wordt gelaten kan de ambtenaar daartegen beroep instellen bij de rechtbank. De rechtbank zal het besluit toetsen. Voor de ambtenaar die zich tegen dergelijke beslissingen wil verweren en bezwaar en beroep wil instellen is het van het grootste belang dat daarbij rechtskundige bijstand wordt verleend. Vooral nu de overheid moet bezuinigen en de hand op de knip houdt en vaak geen ontslagvergoeding toekent. Dat is echter niet in alle gevallen geoorloofd. Zo heeft de Centrale Raad van Beroep in haar uitspraak van 28 februari 2013 een soort kantonrechtersformule voor ambtenaren opgesteld, een formule op basis waarvan een ontslagvergoeding kan worden berekend die aan een ambtenaar in geval van ontslag kan worden toegekend. Nolet advocaten is gespecialiseerd in het voeren van procedures met betrekking tot het ambtenarenrecht, maar heeft ook ruime ervaring in het voeren van onderhandelingen met als doel het treffen van een schikking teneinde langdurige procedures te voorkomen.

Vaststellingsovereenkomst

Indien in goed overleg een schikking wordt getroffen tussen het bestuursorgaan en de ambtenaar wordt dit neergelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is voor de ambtenaar van belang dat een vaststellingsovereenkomst voldoet aan de voorschriften die daarvoor gelden. Nolet Advocaten behartigt graag al uw belangen en heeft op dit gebied inmiddels goede naam verworven.

Maak kennis met onze advocaten

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.