Anya van Eijck

Familierecht, jeugdrecht en strafrecht

Advocaat Van Eijck is gespecialiseerd in personen- en familierecht, jeugdrecht en strafrecht.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Anya van Eijck

Familierecht, jeugdrecht en strafrecht

Advocaat Van Eijck is gespecialiseerd in personen- en familierecht, jeugdrecht en strafrecht.

Specialist familierecht, jeugdrecht en strafrecht

Anya heeft gestudeerd aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit te Amsterdam.  Al tijdens haar studie had ze een bijzondere interesse in zowel het familie- en jeugdrecht als het strafrecht, hetgeen onder meer tot uiting kwam in haar voorzitterschap bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel in Leiden. In 2011 is Anya beëdigd als advocaat. Na het afronden van haar opleiding tot advocaat heeft zij een uitstap gemaakt naar Defence For Children, waar zij zich verder heeft verdiept in de rechten van het kind en het opkomen voor diens belang. Anya heeft een brede kennis en ervaring binnen zowel het familie- als strafrecht, waarbinnen zaken waarbij minderjarigen zijn betrokken en zaken met een internationaal aspect haar bijzondere interesse hebben.

Personen- en familierecht

Binnen het familierecht heeft Anya door de jaren heen een brede ervaring opgedaan. Zij adviseert en procedeert op alle aspecten van het familierecht, waaronder echtscheidingszaken, alimentatiezaken, verdelingskwesties en zaken over het gezag en omgang. Binnen haar familierechtpraktijk is er een bijzondere aandacht voor zaken met een internationaal aspect. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van ouders of echtgenoten met diverse nationaliteiten, in het buitenland gesloten huwelijken, in het buitenland geboren kinderen of in Nederland wonende expats die advies en/of bijstand nodig hebben in een familierechtelijke kwestie bent u bij Anya aan het goede adres.

Jeugdrecht

Anya behandelt zowel civiele jeugdzaken (bijvoorbeeld ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen), als jeugdstrafzaken. Hierin wordt zij door de rechtbank aan een minderjarige toegewezen als advocaat of door ouders benaderd met het verzoek hen of hun kind bij te staan. Daarbij wordt Anya regelmatig door de rechtbank tot bijzondere curator benoemd in zowel afstammingskwesties als zaken waarin de kinderen knel zijn geraakt tussen hun ouders. Nadat Anya is benoemd tot bijzondere curator, voert zij diverse gesprekken met de kinderen en de overige betrokkenen in de zaak en adviseert vervolgens de rechtbank wat zij denkt dat het meest in het belang van de kinderen is.

Anya is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten.

Strafrecht

Binnen het (volwassenen) strafrecht behandelt Anya vooral commune strafzaken (vermogensdelicten, geweldsdelicten, zedendelicten etc.).

Werkwijze

Anya heeft van nature een de-escalerende houding en zal altijd proberen om in onderling overleg tot een voor alle partijen passende en praktische oplossing te komen. Hierbij is zij erg betrokken en adviseert zij haar cliënten in begrijpelijke taal over de juridische en praktische (on-)mogelijkheden. De ervaring leert dat afspraken die partijen onder begeleiding van hun advocaat samen maken beter worden nagekomen dan verplichtingen die door de rechter worden opgelegd. Indien nodig schuwt zij echter een procedure niet en daarin is zij in staat uw belangen uitstekend te behartigen. Anya is kordaat en doortastend, maar raakt daarbij de belangen van de diverse betrokken partijen niet uit het oog.

De Nederlandse orde van advocaten

Anya heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht, waaronder collaborative divorce, internationale echtscheidingen en jeugdbeschermingsrecht.
  • Strafrecht, waaronder jeugdstrafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer over Personen- en Familierecht Meer over Strafrecht Meer over Jeugdrecht

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.