Voor ontvangst cliënten op kantoor, enkel op afspraak.

Click here for the English corona protocol 

Voor de veiligheid van onze cliënten en onze medewerkers heeft Nolet Advocaten voor persoonlijke gesprekken op kantoor een aantal regels opgesteld. 

  • Hoofdregel is dat persoonlijke afspraken op kantoor alleen worden gemaakt indien daartoe aanleiding c.q. noodzaak is. Overige afspraken worden zoveel mogelijk via telefoon- of beeldverbinding gerealiseerd.
  • De behandelend advocaat bepaalt of een persoonlijk gesprek op kantoor noodzakelijk is voor de goede en correcte behandeling van de zaak van cliënt.
  • Een afspraak kan voor maximaal 50 minuten worden gemaakt. Indien langere tijd noodzakelijk is, kan daar in uitzonderlijke gevallen voor worden beslist, een en ander ter beoordeling van de behandelend advocaat.
  • Cliënt volgt de instructies van het personeel van Nolet Advocaten strikt op.
  • Cliënt stemt voorafgaand aan de persoonlijke afspraak in met de regels van Nolet Advocaten.
  • Cliënt komt alleen naar de afspraak, slechts in uitzonderlijke gevallen kan daarop een uitzondering worden gemaakt. Dit ter beoordeling van de behandelend advocaat.
  • Cliënt heeft ten tijde van de afspraak geen klachten zoals keelpijn, hoofdpijn, koorts, verkoudheid, loopneus etc. zoals omschreven in de RIVM richtlijnen. Indien de advocaat dit constateert, kan de afspraak worden geannuleerd. Een en ander ter beoordeling van de behandelend advocaat.
  • Indien cliënt voorafgaand aan de afspraak klachten heeft gehad, verklaart cliënt dat hij tenminste 48 uur voorafgaand aan de persoonlijke afspraak klachtenvrij is.
  • Cliënt en advocaat houden te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

Telefonische bereikbaarheid

Het is ook mogelijk dat er door het secretariaat vanuit huis gewerkt dient te worden. In dat geval is slechts één telefoonlijn beschikbaar voor inkomende gesprekken. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden en vragen uw begrip voor het geval de wachttijd oploopt.

Vragen direct aan uw advocaat

Heeft uw vraag geen spoed of dringend karakter, stelt u deze dan via de e-mail rechtstreeks aan de behandelend advocaat.

Mr. A.A. van Harmelen avanharmelen@nolet-advocaten.nl
Mr. S. Geerling sgeerling@nolet-advocaten.nl
Mr. F.C. Knoef fknoef@nolet-advocaten.nl
Mr. V.S. Nolet vnolet@nolet-advocaten.nl
Mr. H. Schnoor hschnoor@nolet-advocaten.nl
Mr. L.A.M.G. Wellen lwellen@nolet-advocaten.nl
Mr. A. van Eijck avaneijck@nolet-advocaten.nl
Mr. C. Revis crevis@nolet-advocaten.nl
Mr. S. Marjanović smarjanovic@nolet-advocaten.nl
Mr. P. van Schijndel pvanschijndel@nolet-advocaten.nl
Mr. P. Drenth pdrenth@nolet-advocaten.nl
   

Nog geen cliënt of algemene vragen?

Heeft u een algemene vraag of bent u nog geen cliënt, dient u dan alstublieft uw vraag in via het hieronder getoonde vragenformulier. Dit bespoedigt de afhandeling van de e-mails.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.