Op peildatum 10 mei 2020 waren er in totaal 18.200 boetes uitgeschreven voor het overtreden van de regels voor afstand en samenscholing in verband met het coronavirus. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat bijna de helft van de coronaboetes niet in orde was.

Minder dan 1% bezwaar

In 7400 gevallen heeft het Openbaar Ministerie vastgesteld dat de verdachte daadwerkelijk schuldig was. In de overige 10.800 gevallen voldoen de boetes niet omdat de overtreding bijvoorbeeld niet duidelijk was omschreven, de juiste documenten ontbraken, er onvoldoende bewijs was of omdat de persoonsgegevens van de verdachte niet klopten. Desondanks blijkt dat slechts minder dan 1 procent bezwaar heeft aangetekend (bron: NOS).

Aantekening op uw stafblad

De “boete” wordt in juridische termen een strafbeschikking genoemd. Door betaling van de strafbeschikking komt uw “schuld” vast te staan. Dit levert een aantekening op uw strafblad op, zonder dat een rechter heeft getoetst of de boete daadwerkelijk terecht is opgelegd. De aantekening op uw strafblad kan vervolgens negatieve gevolgen hebben voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) die u nodig heeft bij bepaalde beroepen.

Maak tijdig bezwaar

Het loont dus om in bezwaar te gaan. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren. De zaak wordt dan alsnog voor de rechter gebracht, die zal beoordelen of de strafbeschikking terecht is opgelegd.

Heeft u een coronaboete ontvangen? Het is dan raadzaam contact op te nemen met de gespecialiseerde strafrechtadvocaten van Nolet Advocaten. 

Allround strafrecht experts in Den Haag

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.