Onze familierecht advocaten: deskundig, creatief en betrokken

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied waarmee bijna iedereen wel eens in zijn leven te maken heeft of krijgt. Denk aan een huwelijk, samenwoning of de beëindiging daarvan, dan wel de geboorte van een kind. Onze sectie familie- en jeugdrecht advocaten bestaat uit Hans SchnoorSylvia Geerling en Caroline Revis en Lidwien Wellen. Wij zijn allen al vele jaren werkzaam in het familie- en jeugdrecht en hebben hierin een grote deskundigheid opgebouwd.

Beëindigen van huwelijk of geregistreerd partnerschap

De beëindiging van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving brengt met zich mee dat er veel zaken dienen te worden geregeld, met name indien er kinderen in het spel zijn en u gezamenlijke bezittingen heeft. Te denken valt daarbij aan het (laten) vaststellen van de alimentatie voor de ex-partner en/of kinderen, de scheiding en deling van de gemeenschappelijke bezittingen (boedelscheiding) en het vastleggen van een omgangsregeling.

Ruime proceservaring in echtscheidingen

Omdat een (echt)scheiding op zich al een ingrijpende gebeurtenis in het leven van mensen is, streven wij ernaar de (emotionele) gevolgen van de echtscheiding zo goed mogelijk in overleg met cliënten en alle belanghebbenden af te wikkelen. Wanneer onderling overleg niet tot afspraken leidt, kunnen de familierecht advocaten van Nolet Advocaten bogen op een ruime proceservaring.

Zaken met betrekking tot kinderen

Ook andere zaken met betrekking tot de kinderen, zoals gezag, uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling, afstamming, alsmede ontkenning vaderschapsacties vallen onder het familierecht. Heeft u hier vragen over dan kunt u bij onze familierecht advocaten terecht.

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.