Voornaamswijziging is voor veel mensen een belangrijk issue

Advocatenkantoor Nolet Advocaten in Den Haag staat al jaren particulieren en middenstanders bij op diverse en uiteenlopende rechtsgebieden. De laatste maanden bereiken ons steeds vaker verzoeken om cliënten bij te staan die hun voornaam of de voornaam van een kind willen wijzigen of verbeteren. Daarvoor is een procedure nodig bij de rechtbank waarbij u zich dient te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor het wijzigen van de voornaam heeft u wel een goede reden nodig, die er in alle soorten en varianten zijn, zo is ons de afgelopen jaren wel gebleken. Wij helpen u graag bij het indienen van het verzoek en hebben om te beginnen voor u op een rijtje gezet welke papieren er nodig zijn om het verzoek in te kunnen dienen. Deze stukken kunt u dan alvast bij elkaar zoeken of opvragen bij de instanties, zodat het verzoek snel kan worden ingediend.

Een verzoek voor u of een van uw kinderen indienen

Als u voor u zelf of een van uw kinderen een verzoek om voornaamswijziging wil laten indienen, zijn daarvoor de volgende stukken nodig.

Het verzoek is voor u zelf:

  • Een BRP-uittreksel (gedateerde en niet ouder dan drie maanden) van verzoeker en allebelanghebbenden met vermelding van de nationaliteit(en) en/of eventueel een vergelijkbaar buitenlands stuk. Als het BRP-uittreksel niet alle nationaliteiten vermeldt, dan dient een anderbewijsstuk van de nationaliteit(en) te worden overgelegd.
  • Een authentiek afschrift van de geboorteakte – gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden – dan wel de akte van inschrijving van de buitenlandse geboorteakte in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag (gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden). Indien in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand geen geboorteakte is ingeschreven: een verklaring van de ambtenaar van de burgerlijke stand dat geen geboorteakte in zijn registers voorkomt, een buitenlandse geboorteakte, gelegaliseerd en/of geverifieerd een en ander met toepassing van de Legalisatiecirculaire. Indien geen buitenlandse geboorteakte kan worden verkregen is een aparte procedure nodig om een vervangende geboorteakte te verkrijgen.
  • Bescheiden ter onderbouwing van het verzoek

Het verzoek is voor uw kind:

Naast de vorige stukken die u nodig heeft voor een verzoek voor uw zelf, dienen de volgende stukken e/o informatie te worden toegevoegd als u een verzoek tot wijziging van de voornaam van uw kind wil indienen.

  • Een uittreksel uit het centraal gezagsregister (niet ouder dan drie maanden).
  • Indien het verzoek betrekking heeft op een minderjarige en het verzoek is ingediend door één ouder: een verklaring van de andere ouder (met/zonder gezag) dat deze met het verzoek instemt, dan wel een opgave van redenen voor het ontbreken van deze verklaring.
  • Het BSN van het kind.

De kosten van een verzoek tot het wijzigen van een voornaam

Helaas zijn er voor een verzoek tot wijziging van een voornaam ook kosten. De overheid heeft een aantal jaren geleden besloten dat er voor deze verzoeken geen beroep meer kan worden gedaan op de gefinancierde rechtsbijstand, de zogeheten toevoeging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke situaties. Die zijn er slechts zelden in de visie van de overheid.

Om te voorkomen dat u in het ongewisse blijft over de kosten van onze werkzaamheden zetten wij die heel helder en transparant ook voor u op een rijtje, zodat u weet waar u aan toe bent. Aan de rechtbank dient een bedrag te worden betaald die griffierechten worden genoemd, kosten € 287,-. Dit bedrag moet door de rechtbank ontvangen zijn om het verzoek in behandeling te nemen. De advocaten van ons kantoor beperken de kosten voor hun werkzaamheden ook tot een vast bedrag, te weten kosten rechtsbijstand € 605,- (maximaal 4 uur) inclusief  21% BTW en kantoorkosten. De kosten zijn in totaal € 892,-, hetgeen een fors bedrag is. Een groot gedeelte van deze kosten wordt echter door de overheid in rekening gebracht en zijn dus geen onderdeel van het salaris van de advocaat.

Meer weten? Maak kennis met onze advocaten

Graag staan wij u bij en nodigen u uit contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.