Uw voornaam veranderen: dat is niet zomaar iets! Hoe weet u zeker dat u niks over het hoofd ziet? Door alles bij naam te benoemen maken wij het zo duidelijk mogelijk voor u, zodat u de aanvraag vol vertrouwen kunt starten.

1. Wanneer kan ik mijn voornaam wijzigen?

 • Psychische hinder van de voornaam (u wordt gepest, de naam herinnert u aan een moeilijk verleden etc.);
 • Religieuze overwegingen (de naam past niet meer bij uw geloof);
 • Verschrijving of fout bij de geboorteaangifte;
 • Een geslachtswijziging;
 • Adoptie;
 • Een ongepaste voornaam;
 • Het toevoegen van een naam om de nauwe band met een persoon te versterken (ouder, grootouder, goede vriend of vriendin);
 • Een buitenlandse voornaam die in Nederland vreemd klinkt.

Is uw situatie niet benoemd? Neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen beoordelen of uw situatie in aanmerking komt voor een naamswijziging. De ervaring leert dat een verzoek tot voornaamswijziging doorgaans grote kans van slagen heeft. Indien blijkt dat de slagingskans klein is, zullen wij u daarover altijd eerlijk informeren.

Dit gesprek is geheel vrijblijvend en vertrouwelijk, en kost u niets.

2. Welke voornamen mag ik kiezen?

Nederland kent geen verplichte namenlijst. In principe staat het u vrij zelf een voornaam te kiezen. De wet kent slechts twee beperkingen:

 • De voornaam mag niet ongepast zijn;
 • De voornaam mag geen bestaande achternaam zijn, tenzij de voornaam ook een gebruikelijke voornaam is.

Onze advocaten kunnen u informeren of de door u gewenste voornaam voldoet aan de wettelijke vereisten.

3. Welke leeftijd moet ik hebben om een voornaam te wijzigen?

Een voornaamswijziging kan worden verzocht indien iemand de leeftijd van 18 jaar heeft. Een voornaamswijziging is voor minderjarigen ook mogelijk, met toestemming van de ouder(s) die belast zijn met het ouderlijk gezag.

4. Hoe werkt de procedure tot voornaamsverandering en hoe lang duurt dit?

Een voornaamsverandering duurt vanaf het intakegesprek met een van onze advocaten tot aan de verwerking in de registers van de gemeente in totaal doorgaans 5 á 6 maanden. Het verzoekschrift kan door onze advocaten binnen een week worden opgesteld en ingediend.

Nadat de rechtbank de zaak in behandeling neemt volgt een beslissing doorgaans binnen twee maanden. Na de afgifte van de beslissing duurt het drie maanden voordat de beslissing definitief is. Vervolgens zal de wijziging binnen ongeveer een maand in de registers van de gemeente (BRP) worden ingeschreven. Hierna kan een nieuw paspoort of ID-kaart worden aangevraagd. 

Een kort overzicht:

 1. Intake gesprek met een van onze advocaten (kan ook telefonisch);
 2. Opstellen en indienen verzoekschrift tot voornaamsverandering;
 3. Beslissing rechter;
 4. Afwachten hoger beroepstermijn ;
 5. Verwerking van de voornaamswijziging in de register van de gemeente (BRP).

5. Moet ik voor de rechter verschijnen?

Nee, de voornaamswijziging is in bijna alle gevallen schriftelijk. Slechts in hele uitzonderlijke gevallen plant de rechter een mondelinge behandeling. Dit zal alleen het geval zijn als de rechter nog vragen heeft of een belanghebbende bezwaar heeft tegen een wijziging. Dit komt bijna nooit voor, omdat onze ervaren advocaten het verzoek zo duidelijk en volledig mogelijk indienen.

Mocht u toch voor de rechter dienen te verschijnen, dan wordt u vooraf goed geïnformeerd en zult u op de zitting worden begeleid door één van onze deskundige advocaten.

6. Wat kost een voornaamsverandering?

Voor een procedure tot voornaamswijziging bij de rechtbank hanteren wij een vast tarief, zodat u van te voren precies weet wat u betaalt en later niet wordt geconfronteerd met onverwachte kosten.

In totaal zijn de kosten € 909,-. Dit bedrag is inclusief BTW (21%) en rechtbankkosten € 304,-. De rechtbankkosten maken wij voor u één op één over aan de rechtbank. Wij zijn een deskundige aanbieder van Nederland met ruim 40 jaar ervaring op het gebied van voornaamswijzigingen!

Eventuele kosten voor het opvragen van een geboorte uittreksel en BRP-uittreksel vallen buiten de vaste prijs, maar bedragen slechts afhankelijk van uw gemeente  +/-  € 15,-.

7. Is een advocaat verplicht voor voornaamsverandering?

Een advocaat is altijd verplicht. De advocaat is nodig om het verzoek op te stellen en in te dienen bij de rechtbank. Bovendien verzorgt de advocaat de communicatie met de rechtbank en eventuele overige procespartijen.

8. Welke documenten heb ik nodig voor een voornaamswijziging?

 • Een BRP-uittreksel (gedateerd en niet ouder dan drie maanden). Deze kunt u opvragen bij uw gemeente waar u woonachtig bent.
 • Een authentiek afschrift van de geboorteakte (gedateerd, gewaarmerkt en niet ouder dan drie maanden). Deze kunt u opvragen bij uw geboortegemeente.
 • Eventuele bewijsstukken ter onderbouwing van uw verzoek.
 • Indien het verzoek betrekking heeft op een minderjarige en het verzoek is ingediend door één ouder: een verklaring van de andere ouder (met gezag) dat deze met het verzoek instemt, dan wel een opgave van redenen voor het ontbreken van deze verklaring.

9. Ik ben geboren in het buitenland en mijn geboorteakte is niet in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Wat nu?

Indien in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand geen geboorteakte is ingeschreven, dan dient u te beschikken over een originele kopie van een buitenlandse geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald door een beëdigde vertaler. Deze kunt u aanvragen in uw land van herkomst. Na legalisatie is uw geboorteakte klaar voor gebruik in Nederland en kunt u starten met de voornaamswijziging.

10. Ik ben geboren in het buitenland en ik beschik niet (meer) over een geboorteakte. Wat nu?

Indien u niet beschikt over een geboorteakte en deze niet meer kunt opvragen in uw geboorteland, dan moet de rechtbank de noodzakelijke gegevens vaststellen voor het opmaken van een geboorteakte. De rechtbank moet daarbij rekening houden met alle bewijzen en aanwijzingen over de omstandigheden, waaronder het tijdstip waarop de geboorte moet hebben plaatsgevonden.

Indien u destijds uit uw geboorteland bent gevlucht en asiel in Nederland heeft aangevraagd dient een rapport van het eerste gehoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) te worden opgevraagd. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

11. Ik heb de Nederlandse nationaliteit, maar woon in het buitenland. Kan ik mijn voornaam wijzigingen?

Ja. Voor een voornaamswijziging naar Nederlands recht hoeft u niet zelf in Nederland te wonen. De Nederlandse rechter is bevoegd om de voornaam te wijzigen van personen die de Nederlandse nationaliteit hebben.

12. Wat gebeurt er na de beslissing van de rechter?

De rechtbank informeert de gemeente over haar goedkeuring. Na ongeveer een maand zal uw voornaam zijn gewijzigd in de registers van de gemeente. Vervolgens wordt uw voornaamverandering automatisch doorgegeven aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst.

Uw bank, hypotheekverstrekker, verzekeraar en andere instanties (bijvoorbeeld uw sportvereniging, school en werk) dient u eventueel zelf te informeren.

13. Kan de naam op mijn oude diploma’s ook worden gewijzigd?

Ja, DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kan om een vervangend document worden verzocht om uw voornaam te wijzigen.

Kunt u uw voornaam laten wijzigen?

Laat in onderstaand formulier uw gegevens achter, samen met de reden tot voornaamswijziging. Wij kunnen dan vrijblijvend en vertrouwelijk een inschatting maken of de voornaamswijziging geregeld kan worden.

De eerste stap richting een nieuwe voornaam!

Vul hieronder uw gegevens in.

Naam *
 
E-mail *
 
Telefoonnummer *
 
Reden voor naamswijziging *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.