Hans Schnoor

Familierecht en vreemdelingenrecht

Advocaat Schnoor is gespecialiseerd in personen- en familierecht en erfrecht.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Hans Schnoor

Familierecht en vreemdelingenrecht

Advocaat Schnoor is gespecialiseerd in personen- en familierecht en erfrecht.

Specialist personen- en familierecht en erfrecht

In 1985 is mr. Hans Schnoor beëdigd als advocaat. Sinds begin 2019 is hij werkzaam bij Nolet Advocaten.

Familierecht

Hans Schnoor studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en is sedert 1985 werkzaam in de advocatuur; in het bijzonder het personen- en familierecht. Hij heeft de specialistenopleiding gevolgd bij de vereniging van Familierecht- en erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Hans verleent rechtsbijstand in echtscheidingsprocedures, alimentatiegeschillen en bij geschillen omtrent gezag en contactregelingen. Hij staat zowel particulieren als ondernemers bij.

Mediation

Indien de echtgenoten de echtscheiding en de gevolgen daarvan het liefst zonder rechtszaak willen regelen en de regie over de echtscheiding in eigen hand willen houden en niet willen overlaten aan advocaten en rechters biedt mediation uitkomst. Hans heeft reeds een groot aantal jaren ervaring met mediation en vele mediations met succes afgerond. Tijdens het mediation traject is er aandacht voor de belangen van beide partijen maar voor die van de betrokken minderjarige kinderen in het bijzonder. Met hulp van de mediator zullen de echtgenoten de gevolgen van de echtscheiding in onderling overleg proberen te regelen en de gemaakte afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant.De gevolgen van de scheiding voor de minderjarige kinderen zullen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Erfrecht

Eenieder wordt vroeg of laat geconfronteerd met het overlijden van een naaste en daarmee ook het erfrecht. De in het erfrecht gebruikte terminologie is ingewikkeld en testamenten zijn vaak moeilijk te lezen. Door Hans is bij de vFAS de specialistenopleiding erfrecht met succes afgerond. Hij behartigt de belangen van erfgenamen bij de rechtbank in procedures ter zake de vaststelling van de omvang en de verdeling van nalatenschappen. 

De Nederlandse Orde van Advocaten

Mr J.G. Schnoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Personen- en familierecht, waaronder mediation;
  • Erfrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.