Verschil tussen 'gezag' en 'voogdij'

Het is belangrijk dat de verdeling van de zorg voor de kinderen is geregeld. Vaak bestaat verwarring over de begrippen ‘gezag’ en ‘voogdij’. Gezag is de beslissingsbevoegdheid van de ouders, terwijl voogdij geldt voor derden die niet de ouder zijn van het kind. Dat laatste kan aan de orde komen wanneer de ouders zijn overleden.

Gezamenlijk gezag over kinderen

Als de ouders niet met elkaar gehuwd zijn, is de vader niet automatisch belast met het gezag over hun kinderen. Zelfs de erkenning van een kind door de vader leidt er niet toe dat hij de beslissingsbevoegdheid krijgt over zijn kinderen. Niet gehuwde ouders kunnen een eenvoudig aanvraagformulier bij de rechtbank indienen en op die wijze het gezag over de kinderen laten registeren. Als de ouders met elkaar gehuwd zijn, zijn zij automatisch belast met het gezamenlijk gezag over kinderen.

Het gezamenlijk gezag kan ook later nog door de rechtbank worden vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat het gezamenlijk gezag wordt toegewezen. Dit is slechts anders indien de ouders een dusdanig slechte relatie hebben dat de kinderen klem of verloren raken tussen hen, of als gezamenlijk gezag anderszins niet in het belang van het kind is. Overigens kan om deze redenen ook de rechter verzocht worden om het gezamenlijk gezag te beëindigen.

Geschil in uitoefening ouderlijk gezag

Bij alle geschillen over de wijze van uitoefening van het ouderlijk gezag kan, als er samen niet tot een oplossing gekomen kan worden, de rechter worden verzocht om een beslissing te nemen. De familierecht advocaten van Nolet Advocaten kunnen u begeleiden bij het maken van afspraken maar ook om de zaak voor te leggen aan de rechter. U kunt denken aan geschillen over verhuizing van een van de ouders, medische behandeling, het aanvragen van een paspoort, contacten en vakantieregelingen.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.