Rechten en plichten op het zien van uw kinderen

De wet kent niet alleen het recht op omgang met uw kind maar ook de plicht daartoe. Ook de ouder die nauwelijks aandacht heeft voor zijn of haar kind(eren) kan worden verplicht tot het hebben van omgang. In de meeste gevallen gaat het in de praktijk echter om verzoeken tot omgang en de wijze waarop deze dienen te worden ingevuld. Wanneer beide ouders gezag hebben over de kinderen zal de omgang in het ouderschapsplan moeten worden vastgesteld.

Het vaststellen van een omgangsregeling

Een misverstand is dat omgang inhoudt ‘een weekend in de twee weken en de helft van de vakanties en feestdagen’. Ook is het niet zo dat er altijd een 50-50 zorgregeling zal komen. Bij het vaststellen van een omgangsregeling spelen verschillende factoren een rol, bijvoorbeeld de verdeling tijdens het huwelijk, de werktijden en woonsituatie van de ouders en de leeftijd van het kind.

Het belang van het kind staat altijd centraal. Leeftijd speelt doorgaans een grote rol: kleine kinderen hebben andere behoeften dan grotere kinderen. Zo wordt het bij kinderen tot 2,5 á 3 jaar vaak van belang gedacht dat zij de andere ouder zeer regelmatig zien. De duur van het omgangscontact speelt dan minder een rol. Een omgangsregeling kan dan bijvoorbeeld neerkomen op meerdere momenten in de week voor een aantal uur. Als de kinderen iets ouder zijn kan de omgang makkelijker weekenden omvatten en kunnen zij langere tijd bij de andere ouder verblijven.

Voor iedere situatie zal moeten worden beoordeeld welke vorm van omgang het beste bij kinderen en ouders past. Ouders die moeite hebben met elkaar te overleggen dienen een manier te vinden om daar invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door overdracht bij een derde of op neutraal terrein en door het werken met een schriftje waarin de ouders de belangrijke momenten met de andere ouder delen. Ook professionele begeleiding is soms gewenst. Als de verhoudingen tussen de ouders erg slecht zijn, kan een omgangshuis soms uitkomst bieden.

Hulp bij het opstellen van een omgangsregeling

Uiteraard heeft het de voorkeur als ouders – eventueel in overleg met de advocaat – proberen samen tot een regeling te komen. Wanneer dat niet mogelijk is kan een verzoek bij de rechtbank tot vaststelling van omgang worden ingediend. De familierecht advocaten van Nolet Advocaten hebben ruime ervaring en kunnen problemen bij de omgang voorkomen of verhelpen, door passende oplossingen aan te dragen.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.