Specialisten in erfrecht

Wèl of geen testament, schulden van de overledene, het erfdeel, een legaat of de positie van de langstlevende. De afwikkeling van nalatenschappen leidt tot veel vragen en geschillen. Dat geldt zeker wanneer er, zoals steeds vaker het geval is, sprake is van samengestelde gezinnen.

Erfrechtelijk geschil

Een erfrechtelijk geschil is voor alle betrokkenen zeer pijnlijk, vaak komt er ook “oud zeer” uit het verleden naar boven. Deskundige rechtsbijstand door Nolet Advocaten zorgt ervoor dat u uw recht haalt, zonder dat het geschil onnodig escaleert.

Onze erfrecht advocaten

Onze erfrecht advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van de afwikkeling van nalatenschappen. Wij helpen u graag bij problemen rondom erfenissen. 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.