Ervaring in alle facetten

Inmiddels heeft ook het slachtoffer een duidelijke plaats in het strafproces. Onze advocaten hebben ervaring met alle facetten die de bijstand van slachtoffers kent.

Klagen over het niet vervolgen

Het komt voor dat de officier van justitie of de politie besluit een verdachte niet te vervolgen. Als u als aangever het daar niet mee eens bent kunt u daarover (schriftelijk) uw beklag doen bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof zal vervolgens na een raadkamerzitting, waarop u als klager als ook de beklaagde worden gehoord, beslissen of de officier van justitie de verdachte alsnog moet vervolgen.

Als u aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit en de verdachte wordt niet vervolgd, dan kunnen onze advocaten u bijstaan bij het opstellen van het klaagschrift en kunnen met u het beklag toelichten tijdens de raadkamerzitting. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kunnen onze advocaten u verder bijstaan in de zaak tegen de verdachten door bijvoorbeeld een vordering benadeelde partij in te dienen.

Bijstand beklaagden

Als u verdachte bent geweest en er klaagt iemand over het feit dat u niet wordt vervolgd, dan kunnen onze advocaten u aan de hand van het dossier voorbereiden op de raadkamerzittingen en namens u op de raadkamerzitting reageren op de klacht. Mocht het onverhoopt tot een vervolging komen, dan staan onze advocaten u vanzelfsprekend ook in de strafzaak bij.

Recht op informatie / spreekrecht

Het slachtoffer heeft het recht op de hoogte te worden gehouden over het verloop van de zaak tegen de verdachte. Op verzoek van het slachtoffer moeten de politie en het openbaar ministerie laten weten of de verdachte wordt vervolgd, wanneer de zitting is en wat de uitspraak van de rechter is geweest. Daarnaast wordt het slachtoffer van ernstige strafbare feiten op diens verzoek op de hoogte gehouden van de datum waarop een verdachte of veroordeelde wordt vrijgelaten.

Het slachtoffer kan de officier van justitie ook vragen kennis te mogen nemen van het strafdossier en zelfs verzoeken bepaalde documenten aan het dossier toe te voegen. Slachtoffers van ernstige strafbare feiten kunnen ook gebruikmaken van hun spreekrecht door op de zitting als slachtoffer een verklaring af te leggen over de gevolgen die het strafbare feit voor hen heeft gehad.

Onze advocaten onderhouden voor u het contact met de politie en het openbaar ministerie, vragen de stukken op, kunnen u begeleiden bij het opstellen van een slachtofferverklaring en geven bovenal uitleg over de gang van zaken in het proces tegen de verdachte.

Het verhalen van de schade van een strafbaar feit

Als u door het strafbare feit waarvan u slachtoffer bent geworden schade heeft geleden, is het mogelijk de rechter die de strafzaak tegen de verdachte behandelt te vragen aan u een schadevergoeding toe te kennen. Voorwaarde voor toekenning is wel dat de verdachte wordt veroordeeld voor het strafbare feit waar de schade door is veroorzaakt.

Onze advocaten kunnen u helpen bij het invullen van het formulier waarmee het verzoek om schadevergoeding in het strafproces wordt gevoegd en kunnen u helpen bij de toelichting van het verzoek tijdens de zitting.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.