Minderjarigen staan onder gezag

In Nederland staan alle minderjarigen onder gezag. Degene die het gezag heeft over een minderjarige kan beslissingen nemen over de persoon van de minderjarige en het bewind voeren over het vermogen van de minderjarige. Ook kan diegene de minderjarige zowel in als buiten rechte vertegenwoordigen in burgerlijke handelingen. Dit laatste betekent dat degene met het gezag overeenkomsten kan sluiten namens de minderjarige en de minderjarige kan vertegenwoordigen in juridische procedures.

Gezamenlijk gezag over kind

Wanneer de moeder ten tijde van de geboorte van haar kind gehuwd is, is haar echtgenoot automatisch de (juridische) vader van het kind en hebben zij het gezamenlijk gezag over dat kind.

Gezag ongehuwde ouders

Bij een ongehuwde moeder is dit anders. Als de ouders niets regelen, heeft het kind in dat geval juridisch gezien alleen een moeder en heeft de moeder in haar eentje het gezag over het kind. Om het kind juridisch gezien ook een vader te geven, moet de vader het kind erkennen. Indien de ouders dit beiden willen, kunnen zij de erkenning zelf regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij notariële akte. Dit kan al voor de geboorte van een kind. Wil de moeder echter geen toestemming geven voor de erkenning, dan kan de verwekker van een kind aan de rechtbank vervangende toestemming vragen. Dit verzoek wordt toegewezen, indien de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet zal schaden. Een dergelijk verzoek kan alleen door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend.

Ongehuwde vaders, regel het juridisch ouderschap en het ouderlijk gezag!

Gezag kind aanvragen

Anders dan veel mensen denken, heeft de vader na de erkenning niet automatisch ook het gezag over het kind. Dit moet apart worden geregeld en dit laatste wordt vaak vergeten door ouders. In dat geval heeft dus alleen de moeder het gezag over het kind. Dit plaatst de vader niet alleen op achterstand, maar kan ook problematisch zijn als de moeder tijdelijk haar gezag niet kan uitoefenen in verband met bijvoorbeeld een verblijf van de moeder in het buitenland. Wanneer de ouders het erover eens zijn dat zij voortaan gezamenlijk het gezag over hun kind willen uitoefenen, kunnen zij dit zelf schriftelijk of digitaal aanvragen.

Gezagswijziging

Wanneer de moeder hiertoe niet bereid is, kan een advocaat namens de vader van een kind de rechtbank verzoeken om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten. Uitgangspunt daarbij is dat gezamenlijk gezag in het belang van de kinderen wordt geacht. Slechts in een beperkt aantal gevallen zal dit verzoek door de rechter worden afgewezen.

Meer weten?

Mr. Sylvia Geerling is gespecialiseerd in personen- en familierecht en algemeen civiel recht. Wilt u advies over de erkenning van uw kind of over het mede uitoefenen van het gezag? Neem dan contact op met één van onze familierechtadvocaten. U kunt uw vraag stellen via het onderstaande reactieformulier of bel 070 347 01 11

Ouderlijk gezag over kind aanvragen Onze rol in familierecht

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.