Niet automatisch in gemeenschap van goederen

Wanneer u gaat trouwen heeft dit financiële (vermogensrechtelijke) gevolgen. Geen hele romantische gedachte, maar desondanks iets om tevoren over na te denken. Het huwelijksvermogensrecht bepaalt ieders aandeel in het vermogen van de partners. Voorheen was het zo dat wanneer de echtelieden niets regelden zij automatisch in gemeenschap van goederen gehuwd waren. Kortgezegd werden alle goederen en alle schulden van een echtpaar automatisch gemeenschappelijk, met uitzondering van goederen waarvan bij testament of schenking is bepaald dat zij privé blijven en met uitzondering van enkele specifieke rechten. Men huwde aldus in algehele gemeenschap van goederen, tenzij voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden geheel of gedeeltelijk van dit stelsel werd afgeweken. Hier is met ingang van 1 januari 2018 verandering in gekomen.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen

De algehele gemeenschap van goederen stuitte op steeds meer kritiek. Het stelsel zou niet meer in deze tijd passen. Hier is door de wetgever op ingespeeld. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat het nieuwe stelsel beter aansluit op de veranderende sociale werkelijkheid en beter aansluit bij datgene wat de meerderheid van de bevolking als wenselijk beschouwt en internationaal bezien meer gangbaar is. Stellen die er over denken om binnenkort in het huwelijksbootje te stappen, krijgen met de nieuwe ‘beperkte gemeenschap van goederen’ te maken.

De hoofdregel van dit nieuwe stelsel houdt in dat wat vóór het huwelijk volledig (100%) van jou is, privé eigendom blijft. Wat u tijdens het huwelijk verkrijgt of voor het huwelijk al samen had, is gezamenlijk eigendom.

Privé vermogens en gemeenschappelijk vermogen 

Er is dus niet langer sprake van één gemeenschappelijk vermogen, maar van 2 privé vermogens én 1 gemeenschappelijk vermogen. Wanneer het huwelijk eindigt door overlijden of door echtscheiding zijn er in feite 3 vermogens die verdeeld moeten worden. Namelijk 2 privé vermogens die gescheiden zijn en blijven en 1 gemeenschappelijk vermogen dat verdeeld moet worden.

Goede administratie vermogens noodzakelijk 

Daarbij geldt wel een belangrijke voorwaarde, namelijk dat het allemaal goed geadministreerd moet worden. Houdt u geen goede administratie bij dan kunnen de privé vermogens alsnog gemeenschappelijk worden. De vraag is of in de praktijk veel terecht zal komen van deze uitgebreide administratie. Bovendien kan de situatie ontstaan dat één van de echtgenoten zijn of haar privé vermogen keurig bijhoudt en de ander het niet zo nauw neemt. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat bij een echtscheiding het vermogen van degene die zijn of haar huiswerk keurig bijhoudt niet hoeft te worden verdeeld, maar het vermogen van de andere echtgenoot wel 50/50 verdeeld moet worden. In het nieuwe stelsel is het dus zaak dat beide echtelieden hun administratie goed bij gaan houden.

Waarom huwelijksvoorwaarden wellicht toch de betere keuze is

Enkel datgene wat u vóór het huwelijk volledig alleen bezit blijft privé. Wat aanstaande echtelieden voordat zij in het huwelijk treden reeds gezamenlijk bezitten, wordt gemeenschappelijk, ongeacht het aandeel van ieder der partijen in deze goederen. Wanneer niet in gelijke verhouding door partners in een goed (bijv. een huis) is geïnvesteerd worden de partners tijdens huwelijk alsnog voor een gelijk aandeel (50/50) tot dit goed gerechtigd. Dit kan bij een eventuele scheiding en verdeling tot ongewenste resultaten leiden. Om een dergelijke vermogensverschuiving te voorkomen kan het dan toch verstandig zijn om huwelijksvoorwaarden op te stellen.

Als ondernemer is het raadzaam om huwelijksvoorwaarden op te stellen

Voorheen werd het voor de ondernemer raadzaam geacht om onder huwelijksvoorwaarden te trouwen. Met het nieuwe stelsel zou dit mogelijk niet meer nodig zijn. Immers wanneer u reeds vóór het huwelijk een onderneming drijft of aandelen bezit in een BV behoort dit tot het privé vermogen. Dit valt niet in de gemeenschap. Het nieuwe stelsel verwacht evenwel dat de ondernemer een bepaald bedrag gaat betalen aan de gemeenschap waarin ook de niet-ondernemer/partner voor de helft is gerechtigd. Het gaat dan om een redelijke vergoeding die gebaseerd is op de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer in zijn of haar onderneming steekt. Bij een echtscheiding kan er discussie ontstaan over wat dan een redelijke vergoeding is. Om deze discussie te voorkomen is het wellicht nog immer raadzaam om als ondernemer huwelijksvoorwaarden op te stellen.

Advies over nieuwe wetgeving rondom huwelijken 

Al met al is het de vraag of het er met het nieuwe stelsel eenvoudiger op is geworden. Als gezegd niet het meest romantische gesprek, maar wellicht toch goed om te bedenken welke afspraken u wilt maken als u het huwelijksbootje instapt. Ondanks een nieuw stelsel kunnen huwelijksvoorwaarden toch de betere keuze zijn. Mocht u vragen hebben over de nieuwe wetgeving of wilt u advies over wat voor u een goede keuze zou zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Contact met advocaat personen- en familierecht Caroline Revis

Advocaat mr. Caroline Revis is gespecialiseerd in personen- en familierecht en jeugd(straf)recht. Wilt u advies over het nieuwe huwelijksvermogensrecht? Neem dan contact op met onze familierechtadvocaten. U kunt uw vraag ook stellen via het onderstaande reactieformulier, of bel 070 - 347 01 11

Familierecht Echtscheiding

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.