Onze jeugdrecht advocaten begeleiden minderjarigen of hun ouders

Nolet Advocaten heeft een jarenlange ervaring met jeugdrechtzaken zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen, maar ook met het bijzonder curatorschap van minderjarigen. Wij begeleiden minderjarigen of hun ouders als de Raad voor de Kinderbescherming of het openbaar ministerie een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing verzoekt.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling zal worden verzocht indien de Raad voor de Kinderbescherming meent dat de minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn ‘zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd’. De onder toezichtstelling heeft tot doel de ouders te begeleiden bij het uitoefenen van hun opvoedingstaken met hulp van een gezinsvoogd. De ondertoezichtstelling heeft een maximale duur van 12 maanden. Na deze termijn kan het verzoek worden verlengd, telkens voor maximaal 12 maanden.

Uithuisplaatsing

Meestal blijft de minderjarige thuis wonen. Als de Raad voor Kinderbescherming echter meent dat het kind direct gevaar loopt of als de gezinsvoogd stelt dat het beter is, kan tevens een verzoek worden ingediend tot uithuisplaatsing. Het kind zal dan worden ondergebracht bij een pleeggezin of pleegzorgtehuis, of in een instelling voor gesloten jeugdzorg.

Verweer voeren met hulp van Nolet Advocaten

Voor ouders is het vaak moeilijk verweer te voeren tegen zulke verzoeken omdat zij zich onmachtig voelen. De advocaten van Nolet Advocaten staan u daarbij graag ter zijde. Ook de minderjarige zal vanaf 12 jaar worden gehoord door de rechter en kan behoefte hebben aan juridische bijstand.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.