Gespecialiseerde Tbs-advocaten

De Tbs-praktijk van Nolet Advocaten geniet door de grote deskundigheid op dit bijzondere deelgebied van het strafrecht landelijke bekendheid. Onze advocaten worden geregeld door diverse media gevraagd te reflecteren op het nieuws rondom Tbs-zaken. De Tbs-advocaten van Nolet Advocaten staan een zeer groot aantal terbeschikkinggestelden bij, verdeeld over alle klinieken in Nederland. Hierdoor en vanwege de vele Tbs-cliënten die wij bijstaan zijn wij niet alleen op de hoogte van de laatste ‘ins en outs’ in Tbs-land, maar hebben we er ook altijd in onze praktijk al ervaring mee gehad. De Tbs-advocaten van Nolet Advocaten zullen niet snel voor verrassingen komen te staan.

Voorkomen is beter dan genezen

De tenuitvoerlegging van de Tbs-maatregel is helaas stroperig en niet zelden politiek gekleurd. Het is nog altijd veel eenvoudiger de Tbs in te komen dan eruit te geraken. Het is onze ervaring dat al bij de oplegging van de Tbs-maatregel grote fouten worden gemaakt door zowel advocaten, rechters als officieren van justitie.  Gebrek aan kennis van de Tbs-maatregel en gebrek aan kennis van de executie van vrijheidsbenemende maatregelen is hiervan vaak de oorzaak. Het is dan ook van groot belang dat wanneer een Tbs-maatregel dreigt de verdachte wordt bijgestaan door een in Tbs-zaken gespecialiseerde advocaat. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Dreigt in uw strafzaak de oplegging van een Tbs-maatregel? Of kent u iemand bij wie dit dreigt? Neem dan direct contact op met één van onze in Tbs-zaken gespecialiseerde advocaten.

Bijstand in Tbs-strafzaak en bijstand na oplegging van de Tbs-maatregel

De bijstand van onze Tbs-advocaten laat zich onderverdelen in twee soorten bijstand. De bijstand in de strafzaak waarin oplegging van een Tbs-maatregel dreigt en de bijstand aan cliënten aan wie al een Tbs-maatregel is opgelegd en het Openbaar Ministerie om verlenging van hun Tbs-maatregel vraagt.

Onze Tbs-advocaten kennen de pijnpunten

In beide procedures zijn rapportages van psychologen en psychiaters van groot belang. Door het grote aantal Tbs-zaken dat Nolet Advocaten behandelt, weten wij waar de pijnpunten in dit soort rapporten zitten. Daarnaast beschikken wij over een omvangrijk netwerk van psychologen en psychiaters die, als wij ons niet kunnen vinden in de conclusies van de door het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris of de Rechtbank ingeschakelde deskundigen, op verzoek van onze cliënt een contra-expertise uit kunnen voeren.

Bijstand aan Tbs'ers bij de tenuitvoerlegging

Daarnaast verlenen wij bijstand aan Tbs’ers bij de tenuitvoerlegging van de maatregel zelf. Daarin onderscheiden wij ons van andere kantoren door onze grote betrokkenheid. Dit uit zich door bijstand in beklagzaken, alsook door het onderhouden van het contact met de cliënt en de kliniek, met het oog op een (voor)spoedige behandeling en het toewerken naar de resocialisatie.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.