Het vaststellen van partneralimentatie

Over het vaststellen van partneralimentatie is binnen de politiek al enige tijd discussie. De vraag is of partneralimentatie nog wel van deze tijd is en welke termijn voor de alimentatie zou moeten gelden.

Partneralimentatieduur

Thans geldt dat de partneralimentatieduur na echtscheiding in principe 12 jaar bedraagt. Bij huwelijken die korter dan vijf jaar hebben geduurd en waarbinnen geen kinderen zijn geboren geldt een alimentatieduur gelijk aan de duur van het huwelijk.

Behoefte onderhoudsbijdrage

Partneralimentatie hoeft slechts te worden vastgesteld als er ook behoefte is aan een onderhoudsbijdrage. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van behoefte bij huwelijken waarbinnen kinderen zijn geboren en er bewust voor is gekozen dat één van de echtgenoten niet of minder werkt. Ook als de echtgenoten een verhoudingsgewijs groot inkomensverschil hebben kan er sprake zijn van behoefte.

Behoefteberekening 

De behoefte aan alimentatie kan worden vastgesteld door een behoefteberekening. Deze is gebaseerd op het uitgavenpatroon van de ‘behoeftige’ echtgenoot ten tijde van het huwelijk. Een vuistregel is: 60% van het netto besteedbaar gezinsinkomen (het gezinsinkomen na aftrek van de kosten van de kinderen) minus het eigen inkomen van de behoeftige partner. De op die manier berekende behoefte dient in een procedure wel onderbouwd te worden, zie de behoeftelijst.

Draagkrachtberekening

Als de behoefte is vastgesteld, luidt de vraag of de andere echtgenoot ook daadwerkelijk in de behoefte kan voorzien. Daarvoor zal een draagkrachtberekening noodzakelijk zijn. De echtscheidingsadvocaten van Nolet Advocaten zijn bereid deze voor u op te stellen. Bijgaand treft u een overzicht aan van de benodigde stukken om een draagkrachtberekening te kunnen opstellen.

Herziening van het alimentatiebedrag

Na de echtscheiding kan sprake zijn van een wijziging in de omstandigheden die herziening van het alimentatiebedrag noodzakelijk maken. Bijvoorbeeld als een van de partijen een nieuwe partner of een nieuw gezin krijgt of als het inkomen stijgt of daalt, kan dit gevolgen hebben voor de alimentatie.

Hulp bij het opstellen van een berekening

Graag beantwoorden wij uw vragen en helpen u bij het opstellen van een berekening. Zonodig kunnen wij namens u ook een procedure starten of in een procedure verweer voeren. Onze echtscheidingsadvocaten helpen u graag.

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.