Arbeidsrecht Bestuursrecht Familierecht Huurrecht Jeugdrecht Strafrecht Vreemdelingenrecht Mediarecht Ambtenarenrecht Erfrecht Letselschade Sociaal recht

Advies en bijstand

Het bestuursrecht is het recht dat de (proces)regels bepaalt voor geschillen tussen een burger of een bedrijf aan de ene kant en de overheid dan wel een overheidsorgaan aan de andere kant. Indien u of uw bedrijf door een overheidsbesluit in uw belang bent of wordt geraakt kan een van onze advocaten u advies geven of rechtsbijstand verlenen.

Advocaat in Bestuurs- en Vreemdelingenrecht

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.