Arbeidsrecht Bestuursrecht Familierecht Huurrecht Jeugdrecht Strafrecht Vreemdelingenrecht Mediarecht Ambtenarenrecht Erfrecht Letselschade Sociaal recht

Gemeenten en uitkeringsgerechtigden

Sociale zekerheid betreft een stelsel van wetten waarin is geregeld dat personen of gezinnen die geen of onvoldoende inkomen hebben, een uitkering kunnen krijgen zoals een bijstandsuitkering. Onze advocaten in het sociaal zekerheidsrecht staan u deskundig bij als de gemeente uw uitkering intrekt, geheel of gedeeltelijk terugvordert of een boete oplegt.

Advocaat in Bestuurs- en Vreemdelingenrecht

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.