Floris Knoef

Strafrechtadvocaat

Advocaat Knoef is specialist strafrecht in met name commune strafzaken en de bijstand van terbeschikkinggestelden (Tbs'ers).

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Floris Knoef

Strafrechtadvocaat

Advocaat Knoef is specialist strafrecht in met name commune strafzaken en de bijstand van terbeschikkinggestelden (Tbs'ers).

Opleiding en werkervaring

Floris Knoef is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden met de afstudeerrichting strafrecht. Tijdens zijn studie was hij enige tijd als buitengriffier verbonden aan de strafsector van het Gerechtshof Amsterdam. Na zijn studie was hij korte tijd werkzaam als parketsecretaris bij het Openbaar Ministerie Amsterdam (Ressortsparket).

In 2007 is mr. Knoef beëindigd als advocaat en heeft hij ruim drie jaren bij Sjöcrona Van Stigt Advocaten in Rotterdam en Den Haag gewerkt waar hij zich onder andere heeft toegelegd op de behandeling van economische en fiscale strafzaken.

Huidige praktijk

Sinds 2010 is Floris Knoef verbonden aan Nolet Advocaten waar hij een overwegend commune strafpraktijk (vermogensdelicten, geweldsdelicten, zedendelicten, et cetera) voert.

Nolet Advocaten staat een groot aantal terbeschikkinggestelden (Tbs'ers) bij. Mr. Knoef heeft vanuit die praktijk jarenlange ervaring met de bijstand van Tbs'ers.

Mr. Knoef heeft daarnaast ervaring in strafzaken met een internationaal karakter zoals overleverings- en uitleveringszaken. Hij heeft cliënten verdedigd in 3 van de 4 strafzaken tegen Somalische verdachten van zeeroof (piraterij) die na aanhouding door de Nederlandse Marine voor de kust van Somalië in Nederland zijn berecht.

Bijzondere belangstelling heeft mr. Knoef voor het verkeersstrafrecht omdat in verkeerszaken vaak vraagstukken spelen die gaan over absolute ondergrens van strafrechtelijke verwijtbaarheid en omdat iedere verkeersdeelnemer met het verkeersstrafrecht kan worden geconfronteerd.

Mr. Knoef staat ook geregeld cliënten bij aan wie door een strafzaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een Verklaring van Betrouwbaarheid wordt geweigerd. 

Nevenactiviteiten

Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten geaccrediteerde opleidingsinstelling en mr. Knoef is één van de advocaten die via Nolet Advocaten cursussen voor advocaten verzorgt in het kader van Permanente Opleiding voor advocaten.

Mr. Knoef heeft meegeschreven aan het juridische handboek Sdu commentaar Strafvordering 2015. 

Van oktober 2010 tot en met oktober 2012 zat mr. Knoef in het bestuur van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden, waarvan het laatste jaar als vice-voorzitter.

Publicaties van strafrechtadvocaat Floris Knoef

  1 2 3  

Stel uw vraag aan Nolet Advocaten

Ontvang vrijblijvend antwoord van hét gerenommeerde advocatenkantoor uit Den Haag.

Naam: *
 
Telefoon: *
 
E-mailadres: *
 
Uw vraag: *
 
 
 

Contactinformatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 133
2593 BM Den Haag

Postbus 95556
2509 CN Den Haag

Tel: 070 347 01 11

Kennismaken

High Trust
Dit kantoor werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand.
Nederlandse Orde van Advocaten
Nolet Advocaten is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling.